Over Akwisto

Akwisto begeleidt inkooporganisaties naar het maatschappelijk betekenisvol inrichten. Vanuit het gewenste DNA profiel ook het gewenste gedrag zien te verkrijgen. Samen met haar klanten onderzoek doen naar onontgonnen mogelijkheden om producten en diensten duurzamer te maken. De waarde voor onze ECOnomie, ECOlogie en SOCiologie. De nieuwe maatschappij.

Een nieuw tijdperk: Purpose economy

De digitale Informatie is overal en altijd beschikbaar. Innovatie en technologie kunnen zich daardoor in een hoog tempo ontwikkelen. Daarnaast komen we van alles te weten en kunnen we van alles meten. 

De wereld om ons heen is zich aan het veranderen. Razendsnel. Ecologisch met de opwarming, de vervuiling en de uitputting van de aarde. Sociologisch met o.a. het inzicht in de ongelijkheid aan de beschikbaarheid van water, voeding, bezit en opleiding. Maar ook de zoektocht van de millenials naar zingeving. En ten derde, economisch om de lineaire economie om te vormen naar een klimaat-, energie- en afval neutrale, maatschappelijk zingevende economie.

De veranderingen binnen de ecologische en sociale gebieden zetten een extra druk op de verandering van onze economie. Het behalen van alleen harde financiele resultaten bieden geen garantie meer voor de continuïteit op de langere termijn. Van organisaties wordt tegenwoordig ook hun bijdrage aan de maatschappij verwacht. Op ecologisch- als op het sociale gebied. Organisaties zullen zich moeten bezinnen op wat hun betekenis voor de maatschappij is. Welke waarde(n) wordt toegevoegd? 

Inside-out: Samenwerken

We hanteren het INSIDE-OUT principe. Het (gewenst) gedrag komt voort uit de persoonlijke intrinsieke motivatie. De eigen wil en.....de voldoening om de ander in de denkbeelden mee te nemen. Zo ontstaat een verbinding die energie losmaakt. De energie die nodig is om ook creatief met de situatie om te kunnen gaan. Voor de beste oplossing op dat moment.

Meegaan met de ontwikkelingen betekent ook het voortdurend innoveren. Samen met de leverancier op basis van transparantie, vertrouwen en betrouwbaarheid. Duurzaam samenwerken.

Email: rene.verhoef@akwisto.nl

Telefoon: +31 (0)6 54 64 55 55

© 2020 by MO FIVE.